120 dní na výmenu a vrátenie zadarmo
98 % zákazníkov odporúča obchod
Viac ako 350 000 kusov spodného prádla ihneď na odoslanie
Výpredaj až 80 %
Výhodně balenia

Ochrana osobných údajov 

Sme registrovaní na UOOU (Úrad pre ochranu osobných údajov) pod registračným číslom 00042312. Pre kontrolu môžete kliknúť TU:

Ochrana osobných údajov zákazníkov

DaniDarx, s.r.o.., IČ: 24209139, so sídlom Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praha 9, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. 188831 (ďalej len „Trenýrkárna“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a používateľoch našich webových stránok, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov práva.

A. Aké osobné údaje spracovávame?

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prezeráte na našich webových stránkach a z akého zariadenia, ktoré z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujali a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli naše webové stránky ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s vašim menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1.       identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, používateľské meno a heslo;
 2.       kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach;
 3.       vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje na vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov;
 4.       údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaja o reklamáciách;
 5.       údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď si ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našich webových stránkach a posúvaní obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si naše webové stránky prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehľadávač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 6.       údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehľadávač a jeho verzia;
 7.       odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;
 8.       údaje súvisiace s využitím návštevy predajne, ktorými sú najmä identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy a nahrávky z kamerových systémov v predajniach.

B. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách na rôzne účely. Pokiaľ používate naše webové stránky, na ktorých využívame aj súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu/účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám na zobrazenie ponúk na ďalších webových stránkach a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracúvanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1.       bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2.       na základe vášho súhlasu.

Aké spracúvanieúdajov môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, aký je účel príslušného spracúvania a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom našej webovej stránky, alebo sa u nás zaregistrujete, či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

B.1 Ak navštívite našu webovú stránku

B.1.1 Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdávanie údajov reklamným a sociálnym sieťam

Ak navštívite naše webové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehľadávači alebo na pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehľadávača, do okamihu, keď ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno internetového prehľadávača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení nastavený čas a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sa ukladajú na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre zjednodušenie hovoriť iba ako o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo naša webová stránka. Tieto cookies nám pomáhajú:

 •          identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými našimi webovými stránkami a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu našich webových stránok vám máme zobraziť, pokiaľ web ponúka v danej chvíli viac variánt,
 •          zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, prípadneže ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume,
 •          so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zistili, či niekto nezneužil vaše pripojenie k našim webovým stránkam a nekoná namiesto vás,
 •          evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich webových stránok.

Také cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehľadávači zablokujete tieto cookies, je možné, že naša webová stránka nebude fungovať správne a my nebudeme schopní poskytovať vám naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:

 •          ukladáme cookies z našich webových stránok, ktoré nám umožňujú:
 •          sledovať návštevnosť našich webových stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy,
 •          zobrazovať vám rôzne varianty našich webových stránok, pokiaľ testujeme nové funkcionality,
 •          prispôsobovať pre vás obsah našich webových stránok, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našich webových stránkach,
 •          umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
 •          na zber údajov o vašom správaní na našich a na ďalších webových stránkach,
 •          pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, ako na našich,
 •          na prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zaistenie funkcií ako je tlačidlo „Páči sa mi“ a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, ako sú naše.

S cieľom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, ako sú naše webové stránky, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takýmto partnerom však neodovzdávame vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Pokiaľ nás nepožiadate o vypnutie využitia cookies tretích strán a odovzdávanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke (mimo panela s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme to brať tak, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

B.1.2 Využívanie osobných údajov návštevníkov webových stránok

Pokiaľ navštívite webové stránky www.trenyrkarna.cz, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 •          získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť webové stránky v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je v tomto prípade zlepšovanie našich služieb pre vás,
 •          vytvárať štatistiky a prehľady, najmä sledovať návštevnosť našich webových stránok a merať účinnosť reklamy; v tomto prípade je naším oprávneným záujmom meranie efektivity našich webových stránok a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť, prípadne môžeme pseudonymizované údaje odovzdávať našim partnerom na zúčtovanie provízií, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?,
 •          testovať nové funkcie a aplikácie pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás,
 •          predchádzať útokom na naše webové stránky a ohrozeniu ich funkčnosti aj bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Doplňujeme ich tiež o údaje, ako sú:

 •          IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet),
 •          operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie,
 •          prehľadávač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie,
 •          adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše webové stránky.

Osobné údaje používame na tieto účely počas najviac 38 mesiacov, pričom v tomto období údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracúvaniuúdajov máte právo uplatniť námietku.

Údaje o vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to s cieľom vytvárať prispôsobené ponuky a cielené reklamy, ktoré vám zobrazíme na webovej stránke. V tomto prípade je naším oprávneným záujmom poskytnutie maximálne personalizovanej a efektívnej ponuky pre vás. Menované údaje na tento účel tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich používateľov do rôznych skupín, kde každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne nakúpite, využívame na tieto účely ajúdaje o vašich objednávkach.

Na prispôsobenie ponúk a cielených reklám používame údaje o vašom správaní na webe počas 30 dní. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii Nastavenie súkromia.

B.2 Ak sa u nás zaregistrujete

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť našu webovú stránku, preto sa vás týka spracúvanie údajov popísané v časti Ak navštívite naše webové stránky. V prípade, že sa zaregistrujete, vykonávame následne aj nasledujúce spracúvanie údajov:

B.2.1 Spracúvanieúdajov na základe plnenia zmluvy

Ak si vytvoríte účet na webovej stránke www.trenyrkarna.cz, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš používateľský účet. Zmluva, na základe ktorej spracúvame vaše údaje, vzniká vytvorením vášho účtu. Osobné údaje používame na tento účel počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmazať.

B.2.2 Spracúvanieúdajov na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ si vytvoríte účet na webovej stránke Trenyrkarna.cz, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite, a to aj keď nakúpite bez prihlásenia) a údaje o vašom správaní na webe a správaní pri čítaní e-mailov tiež na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to s cieľom:

 •          získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je v tomto prípade zlepšovanie našich služieb pre vás,
 •          poskytovať ponuky na mieru a cielenú reklamu, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich cez telefón alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našej webovej stránke; tieto ponuky sa môžu týkať tak našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Aby sme vám mohli pripraviť ponuku na mieru, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť tiež údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, ako ste sa zaregistrovali, a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookie). Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich používateľov do rôznych skupín, kde každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

O vypnutie tejto funkcie nás môžete kedykoľvek požiadať.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia na testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite naše webové stránky. Osobné údaje používame na tieto účely počas existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmazať. Proti tomuto spracúvaniu máte právo uplatniť námietku.

B.3 Ak u nás nakúpite

Aby ste u nás mohli nakúpiť, musíte navštíviť naše webové stránky, preto sa vás týka spracúvanieúdajov popísané v časti Ak navštívite naše webové stránky. V prípade, že u nás nakúpite, vykonávame následne aj nasledujúce spracúvanie údajov:

B.3.1 Spracúvanie na základe plnenia zmluvy

Ak u nás nakúpite ako fyzická osoba, spracovávame vaše osobné údaje – vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach – s cieľom vybaviť vašu objednávku. Pokiaľ u nás máte používateľský účet, môžeme tiež na tento účel použiť vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje s rovnakým cieľom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme s cieľom vybaviť vašu objednávku, znamená, že ich použijeme najmä:

 •          aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webovej stránke, napríklad aby sa vám nezmazal tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky,
 •          aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru,
 •          na potreby nákupu na splátky; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo predaj na splátky, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?; pri nákupe na splátky tiež môžeme spracúvať niektoré ďalšie údaje v súvislosti s overením vašej totožnosti, ako je popísané v časti Ak navštívite našu predajňu,
 •          pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim prepravným partnerom, a to výlučne na potreby dodania tohto tovaru; ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?,
 •          v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?,
 •          v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou call centra, ako je popísané v časti Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.

Osobné údaje používame na tento účel počas obdobia nevyhnutného na vybavenie vašej objednávky, prípadnena vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

B.3.2 Spracúvanieúdajov na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú v tomto prípade ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite) s cieľom:

 •          získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je v tomto prípade zlepšovanie našich služieb pre vás,
 •          prispôsobiť funkcie našich webových stránok vašim potrebám, napríklad aby sme vám mohli pri nákupe ponúknuť najbližšie pobočky a odberné miesta, a to na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zlepšovaní a prispôsobení našich služieb; na tento účel spracovávame tiež vašu IP adresu a z nej odvodenú polohu,
 •          poskytovať ponuky na mieru a cielenú reklamu, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich cez telefón alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich používateľov do rôznych skupín, kde každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ sa u nás nezaregistrujete, nepoužívame na prípravu ponúk, s ktorými vás oslovujeme, údaje o vašom správaní na webe.

S cieľom vytvárať prispôsobené ponuky a cielené reklamy, ktoré vám zobrazíme na webovej stránke, ako je popísané v časti Ak navštívite naše webové stránky, používame tiež údaje o vašich objednávkach.

Vašu spokojnosť s našimi službami zisťujeme tiež prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je www.trenyrkarna.cz zapojená. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie tohto dotazníka. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?.Prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek uplatniť námietku zaslaním e-mailu s touto požiadavkou na e-mail ruslan@trenyrkarna.cz. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí vzhľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Na ostatné uvedené účely osobné údaje používame počas najviac 6 mesiacov.

Proti tomuto spracúvaniu údajov realizovanému na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.3.3 Spracúvanieúdajov na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme na ich spracúvanie získavať váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 •          zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 •          zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
 •          zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,
 •          zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

Osobné údaje používame na tieto účely počas najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

B.4 Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Pokiaľ ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 •          na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy s naším zákazníkom. Plnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom,
 •          na základe nášho oprávneného záujmu pre získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií na vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre zákazníkov,
 •          s cieľom plniť právne povinnosti najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve,
 •          s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom používame osobné údaje v čase nevyhnutnom na vybavenie objednávky. Po uplynutí tohto času údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí vzhľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas najviac 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracúvaniuúdajov na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

B.5 Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o vykonanej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

 •          vybaviť vaše požiadavky; pokiaľ ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracúvanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami,
 •          evidovať vaše požiadavky, aby sme mohli kontrolovať, či ich plníme riadne a včas,
 •          preukázať, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu,
 •          analyzovať ich na zlepšovanie kvality našich služieb.

Na tieto účely uchovávame osobné údaje počas 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať na ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej lehoty 3 roky a jeden rok po jej uplynutí vzhľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania týchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej lehoty po jeho ukončení.

Proti spracúvaniuúdajov na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku

B.6 Ak navštívite našu predajňu alebo jej okolie:

Pokiaľ navštívite našu predajňu alebo jej okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.

Osobné údaje uchovávame na tento účel počas 60 dní.

Proti tomuto spracúvaniuúdajov máte právo uplatniť námietku.

C. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje na vlastné účely ako ich prevádzkovateľ. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom na zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim sprostredkovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdávať tiež reklamným a sociálnym sieťam na zobrazenie reklamy na mieru na ďalších webových stránkach a našim partnerom pre posúdenie nároku na splátkový predaj.

Všetky spomínané osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme vyššie vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vyhotovenie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 •          v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Ak u nás nakúpite, konkrétne:
 •          partnerom prevádzkujúcim platobné systémy na potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam EVO Payments Internationalm s.r.o., IČO: 03802205; Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana 118 00 Praha 1, IČO: 01615165,
 •          prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961, Hifour s.r.o., IČO: 47537841, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, pokiaľ vám doručujú vašu objednávku,
 •          dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby,
 •          na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdávanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
 •          Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na: https://policies.google.com/technologies/ads,
 •          FacebookIreland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy,
 •          CriteoGmbH, so sídlom Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Nemecko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na: https://www.criteo.com/privacy/,
 •          Zoznam.cz, a.s., IČO 26168685.

Na spracúvanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje. Takýmito sprostredkovateľmi sú:

 •          spracovatelia externej komunikácie, predovšetkým SMS komunikácie, ako Best system, s.r.o. IČO: 03077004,
 •          poskytovateľ služby zisťovania spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727.

D. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom našich webových stránok alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme získať aj od našich partnerov, napr. bánk alebo prepravných spoločností.

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našich webových stránkach a pri čítaní správ a kamerovým záznamom našich pobočiek a ich okolia.

Pokiaľ u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy a prepravných partnerov, napríklad údaje o čísle vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručení a prevzatí tovaru.

E. Odovzdávanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch odovzdávať tiež do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

V rámci odovzdávania údajov našim sprostredkovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame? môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Všetky také odovzdávania budeme uskutočňovať iba v prípade, že sa príslušný sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na tejto adrese.

F. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte množstvo práv. Ide o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, vznesenie námietky a podanie sťažnosti.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracúvaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, s akým cieľom, na aký čas, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 •          vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
 •          odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na spracúvaníktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod na ďalšie spracovávanie týchto údajov,
 •          využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (pozrite časť Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu) osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my uznáme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy nemáme, alebo
 •          domnievate sa, že nami vykonávané spracúvanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Majte však, prosím, na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracúvanie vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov (pozrite časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás na to oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracúvania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale na obmedzené obdobie. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 •          popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne,
 •          vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred vymazaním takých údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by ste nám v budúcnosti údaje aj tak poskytli),
 •          vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracúvania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 •          vznesiete námietku proti spracúvaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané v kapitole Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu). Na obdobie, počas ktorého vyšetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracúvanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozrite časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme na vašu žiadosť mohli údaje ľahko previesť, môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozrite časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás na to oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje ďalej spracovávať; v ostatných prípadoch tak urobíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takom spracúvaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Jednoducho nám zašlite e-mail na ruslan@trenyrkarna.cz: a my vám zašleme formulár na vyplnenie.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho odôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

 


Sme Trenírkáreň.sk

Sme najväčší český e-shop s pánskym spodným prádlom, ale máme aj dámske spodné prádlo. Vybrať si u nás môžete z viac ako 350 000 kusov spodného prádla, ktoré máme na našom sklade. Vyberiete si od českých až po svetové značky spodného prádla za rozumné ceny. Trenky, boxerky, spodné prádlo pre páry, proste čo vás napadne. Ak môžeme odporučiť, pozrite sa na českú značku Styx, ktorej kompletná výroba je priamo v Českej republike. A to nie je všetko, určite vás zaujme aj široký výber veľkostí spodného prádla a to až do 10 XL. Nie je tajomstvom, že nás to čo robíme baví a to už vyše 10 rokov.


98% hodnotenie
949 recenzií