120 dní na výmenu a vrátenie zadarmo
98 % zákazníkov odporúča obchod
Viac ako 350 000 kusov spodného prádla ihneď na odoslanie
Zľavy až 80 %
Zľavy až 80 %
Výhodně balenia

Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie:

  • V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na +421 (0) 911 060 067 alebo e-mailom: reklamacie@trenirkaren.sk


Ako postupovať v prípade reklamácie, vrátenia a výmeny?

V prípade vrátenia alebo výmeny produktu ho zašlite v pôvodnom a nepoškodenom stave tak, aby nenieslo žiadne známky používania. Uistite sa, že je v pôvodnom obale a so všetkými visačkami. Ak sa jedná o reklamáciu produktov v 2PACKU, 3PACKU a pod, je potrebné zaslať kompletné balenie. Potom je postup rovnaký pre všetky možnosti.Potom je postup rovnaký pre všetky možnosti.

1. Do balíčka vložte vyplnený formulár, ktorý ste našli v objednávke alebo si ho môžete stiahnuť TU.
2. Produkty k nám môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

  • Cez Packeta.sk zadarmo s kódom 906 706 15 - Štítok vám bude vytlačený na mieste
  • Cez iného dopravcu: OC Danubia - Pikito Trenírkáreň.sk, Panónska cesta 38/A 851 04, Bratislava-Petržalka, Slovensko

Po prijatí balíčka budete informovaní e-mailom.

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predajcu o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností: 

a) e-mailom na adresu predajcu (reklamacie@trenirkaren.sk);
b) poštou na adresu nášho reklamačného oddelenia v Prahe: Trenírkáreň.sk (DaniDarx, s.r.o.) - Černín 89, 267 51 Zdice

Ako nám pomôžete reklamáciu vybaviť čo najrýchlejšie: 

a) Čo najvýstižnejšie popíštepoškodenie alebo poškodeniatovaru (v prípade, že ich je viac).
b) Doložte doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra);ak faktúru nemáte, stačí sa prihlásiť v sekcii Sledovanie Objednávky pomocou svojho e-mailu a čísla svojej objednávky a odtiaľ faktúru prevziať (/sledovanie-objednavky).
Pokiaľ z nejakého dôvodu faktúru alebo účtenku nemáte, pripíšte k popisu poškodenia vaše meno (resp. meno toho, kto vystupuje ako zadávateľ objednávky) a číslo objednávky, aby sme dokázali jednoznačne identifikovať zákazníka (číslo objednávky sa zasiela s potvrdením objednávky v e-maile).

Popis reklamácie uvádzajte, prosím, na reklamačný formulár.

2. Povinnosti predajcu

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predajca s kupujúcim nedohodne inak (toto je podľa zákona, štandardne však reklamácie vybavujeme hneď, to znamená do 2 – 3 dní a o všetkom vás informujeme e-mailom alebo telefonicky).

3. Všeobecné ustanovenia

Na spotrebný tovar predávaný prostredníctvom e-shopu a kamenného obchodu Trenírkareň.sk sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Ak sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú chyby tovaru v zákonnej 24-mesačnej záručnej lehote, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku v minimálnej dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa je predajca povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnémeno predajcu, IČO a adresu sídla predajcu (platí pre právnickú osobu).

Pokiaľ sa poskytuje dlhšia ako zákonná záruka, predajca určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), odporúčame, aby ihneď podal písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Reklamáciou sa budemezaoberať v lehote do 30 dní od prevzatia tovaru na reklamáciu. 

4. Rozpor s kúpnou zmluvou

Pokiaľ sa chyba prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia tovaru, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase jeho prevzatia, pokiaľ sa nepreukáže opak ani to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú chybu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou tovaru za bezchybný. Ak takýto postup nie je možný, kupujúci/spotrebiteľ má nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil. 

5. Záručné podmienky

a) Záručná lehota začína dňom prevzatia a predlžuje sa o lehotu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná lehota počíta znovu od prevzatia nového výrobku. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové aj pôvodné číslo. 
b) Zákazník doručí na vlastné riziko reklamovaný výrobok na adresu predajcu. Tovar musí byť v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej reklamovanej položke sa musí pripojiť presný popis porúch a početnosť ich výskytu. 
c) Predajca po vybavení reklamácie vyzve zákazníka na odber tovaru, prípadne ho zašle na náklady a riziko odberateľa späť. 
d) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: 
+ poškodenie vzniklo neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s používateľskou príručkou,
+ poškodenie vzniklo v dôsledku používania tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii,
+ tovar bol poškodený živlami,
+ tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.
e) Na pozáručné opravy sa poskytuje záruka 3 mesiace odo dňa prevzatia veci.
f) Kontrola preberanej zásielky: 
+ Pri prevzatí zásielky sa kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúča prekontrolovať stav zásielky. Pokiaľ sa pri prevzatí zistí mechanické poškodenie obalu výrobku či neúplnosť zásielky, spotrebiteľovi sa odporúča za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam.
+ Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ sa zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať zreteľ a takéto reklamácie budú zamietnuté.

6. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších právnych predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sa používajú výhradne na vnútornú potrebu obchodu (s cieľom úspešného splnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné na bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Dáta sa uchovávajú a nezdieľajú sa s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany predajcu v budúcnosti použité s cieľom prípadnej ponuky obchodu a služieb zákazníkovi. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv týkajúcich sa týchto údajov.

Tím Trenírkáreň.sk


98% hodnotenie
1 347 recenzií