Výhodný štvrtok
Gigantický výpredaj! Zľavy až 80 %
Výhodný štvrtok

​ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

vydané internetovým obchodom na predaj tovaru https://www.trenirkaren.sk/  prostredníctvom spoločnosti DaniDarx, s.r.o., so sídlom Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 24209139, zapísanej na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 188831, zastúpenej Ruslanom Skopalom, konateľom, ktorá je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej tiež "my" alebo "prevádzkovateľ").

 

Účelom tohto dokumentu je informovať vás o všetkých informáciách týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto Zásady spracovania osobných údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Osobných údajov, kontaktujte nás na adrese objednavky@trenirkaren.sk, telefonicky +421 (0)911 060 067 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Vaše osobné údaje spracúvame zo zákonných dôvodov, na plnenie zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Ak sa spracúvanie Osobných údajov nevykonáva z akéhokoľvek z týchto troch dôvodov, požiadame vás o súhlas. Zabezpečíme, aby sa vaše Osobné údaje spracúvali v súlade s nasledujúcimi zásadami:

 • Primerané obmedzenia, čo znamená, že vaše Osobné údaje používame v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté;
 • transparentnosť, inými slovami, vopred vás informujeme o tom, aké Osobné údaje spracúvame, prečo, ako dlho a komu vaše Osobné údaje odovzdávame, a
 • bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi, aby sme vaše Osobné údaje udržali v bezpečí; ako samozrejmosť monitorujeme, vyhodnocujeme a prijímame naše interné nastavenia v súlade s vývojom moderných technológií.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.  

 

E-shop 

internetový obchod prevádzkovaný správcom, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.trenirkaren.sk/; 

GDPR 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; 

Obchodné správy

zvyčajne e-mail alebo SMS správa zaslaná používateľovi na účely propagácie podobných produktov a služieb;

Objednávka 

dokončenú transakciu zo strany zákazníka stlačením príslušného tlačidla "OBJEDNAŤ" s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;

Osobné údaje 

akékoľvek informácie o používateľovi, ktoré môžu priamo alebo nepriamo identifikovať používateľa;

Používateľ

fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, najčastejšie zákazník, potenciálny zákazník alebo používateľ našej webovej stránky, označovaný aj ako "vy";

Procesor

vykonáva činnosti spracovania osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;

Spracovanie osobných údajov

znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie;

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu. Za osobitnú kategóriu údajov sa považujú aj genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, NA AKÝ ÚČEL A AKO DLHO ICH UCHOVÁVAME.

 • Spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje: 
 • Meno a priezvisko; 
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo); 
 • fakturačné údaje a bankové údaje (údaje potrebné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar);
 • poznámku o objednávke;
 • údaje, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (pôjde najmä o vaše otázky a odpovede na vaše otázky, komunikáciu s vami);
 • prihlásenie do používateľského účtu a správanie sa v používateľskom účte (najmä údaje vyplnené používateľom v používateľskom účte, história nákupov, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu);
 • komentáre, ktoré ste uverejnili k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter, LinkedIn, Snapchat a Youtube), ako aj meno vášho profilu (prezývka) na týchto sociálnych sieťach a informácie, ktoré sú verejne dostupné na vašich profiloch,
 • IP adresa; 
 • cookies.

Osobitné kategórie osobných údajov nespracúvame.

 1. AKO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  Všeobecné informácie o čase spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami a na prípadné uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z vád tovaru v rámci reklamácie, uplatnenie záruky na tovar a podobne).

 2. NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  Webová stránka e-shopu. Spracúvame aj informácie o tom, kedy ste navštívili a prezreli si našu webovú stránku. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo jazykových nastaveniach. Môžeme sa tiež pozrieť na históriu vášho správania na webovej lokalite, napríklad aké odkazy na našej webovej lokalite navštevujete a aké produkty sa vám zobrazujú. Informácie o vašom správaní na webovej lokalite sú však anonymizované, aby sme zabezpečili vaše maximálne súkromie. 

  Ak na našu webovú lokalitu pristupujete z mobilného telefónu alebo podobného zariadenia, môžeme spracúvať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (údaje o vašom mobilnom telefóne atď.).

   

 

Tieto údaje môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookie alebo iných technológií sledovania. Zásady používania súborov cookie a iných sledovacích technológií sú podrobnejšie opísané v našej poučení o cookies. 

Registrace, nastavení uživatelského účtu. Osobní údaje nám dobrovolně poskytnete vytvořením uživatelského účtu v e-shopu a jeho aktualizací. Vytvořením uživatelského účtu můžete využívat výhod, které uživatelský účet nabízí.

Plnění smluvního vztahu. Zákonným základem pro zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy nebo řádné plnění objednávky a souvisejících povinností.

Zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží. Osobní údaje můžeme zpracovávat z veřejně dostupných zdrojů, od našich smluvních partnerů a kombinovat je s Osobními údaji, které nám byly dobrovolně poskytnuty. Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou oprávněny nám tyto údaje poskytnout ze zákona. Bude se jednat například o demografické údaje, IP adresy a soubory cookie. Je to za účelem zlepšení poskytování našich služeb a propagace našeho zboží.

 

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami na správe a zobrazovaní našej reklamy na webových stránkach tretích strán.

Súťaže a iné propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych médií môžeme vykonávať prieskumy, súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť na našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií vás môžeme požiadať o osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, používateľské meno a podobné informácie. Vami poskytnuté Osobné údaje použijeme na správu týchto propagačných akcií alebo na iné účely, ak sú uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

Sociálne médiá. Máme profil na sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok. Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály, ktoré sú poskytované prostredníctvom platformy sociálnych médií, sú tiež poskytované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto platforiem. Zásady ochrany osobných údajov sú v rámci každej z uvedených platforiem spracované samostatne.

Zasielanie poukazov. Chceme odmeniť našich verných zákazníkov, a preto na základe nášho oprávneného záujmu môžeme zasielať zľavové poukazy na adresy, ktoré naši zákazníci uviedli vo svojej Objednávke.

 

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom chatbota, e-mailu, zavolali ste nám alebo ste nás oslovili na sociálnych sieťach, spracúvame vaše osobné údaje na účely vybavenia vašej otázky.

 

Obchodná komunikácia (newsletter). Obchodné oznámenia môžeme zasielať na základe nášho oprávneného záujmu na propagáciu nášho tovaru a služieb zákazníkom, kým sa sami neodhlásia z odberu obchodných oznámení. Vďaka tomu je možné ľahko prekliknúť akékoľvek obchodné oznámenie, ktoré zasielame e-mailom. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme tiež použiť telefónne číslo registrovaného používateľa na rozosielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS. V tomto prípade sa používateľ môže odhlásiť z odberu SMS zaslaním krátkej správy na e-mail: objednavky@trenirkaren.sk. Proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek namietať (viac informácií nájdete v časti o vašich právach). Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, budeme vám na základe vášho súhlasu zasielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb.

 

Recenzie zákazníkov. O svoje skúsenosti s nákupom a hodnotenie jednotlivých položiek sa môžete podeliť v sekcii Recenzie na našej webovej stránke. Na vyhodnotenie vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivých zakúpených tovarov môžeme použiť iných spracovateľov.

Platba kreditnou kartou. Ak nám poskytnete údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup k vašim úplným údajom. Vieme len to, že platíte kartou, a údaje o karte spracúvajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu spracúvajú.

 1. ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

Chápeme, že niekedy je pre vás ťažké prelúskať sa množstvom textu o tom, ako a prečo spracúvame vaše osobné údaje a odkiaľ ich získavame.

 

Zoznam našich spracovateľov nájdete na tomto odkaze.  

 

Aby sme vám poskytli rýchle a jasné informácie o spracovaní vašich osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

 

Ktorých osobných údajov sa to týka

Účel spracovania osobných údajov

Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov

Čas spracovania

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dodacia adresa a informácie o objednanom tovare.

Spracovanie objednávok, správa používateľských účtov, zákaznícka podpora

Plnenie zmluvy

Počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami

fakturačné údaje, bankové údaje a informácie o objednanom tovare.

Vedenie účtovníctva

Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti

Daňové doklady na 15 rokov

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákazníka, adresa

Priamy marketing (najmä zasielanie informačných bulletinov zákazníkom)

Oprávnený záujem na propagácii podobných služieb

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

2 roky od posledného aktívneho zobrazenia bulletinu, pokiaľ sa neodhlásite skôr.

pseudoanonymizované identifikátory registrovaných používateľov, 

IP adresa

 

Rutinná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, zisťovanie chýb servera a predchádzanie podvodom a útokom na server.

Oprávnený záujem

Konkrétna doba uchovávania súborov cookie sa líši podľa konkrétneho typu súboru cookie.  

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo

 

odpovedať na správu odoslanú prostredníctvom chatbota, e-mailu alebo sociálnych sietí

Súhlas so spracovaním na účely vybavenia žiadosti

Po spracovaní vášho dotazu budú osobné údaje vymazané, to neplatí, ak sa stanete naším zákazníkom.

meno, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy, súbory cookie a iné technické identifikátory.

Marketing a propagácia našej webovej stránky

Súhlas

Počas trvania obdobia súhlasu sa môže čas uloženia súborov cookie líšiť v závislosti od typu súboru cookie.

meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare

Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane na účely hodnotenia spokojnosti zákazníka

Oprávnený záujem

Počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a potom po dobu 4 rokov po jeho ukončení 

 

 1. NAŠE POVINNOSTI Z HĽADISKA ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ  

Upozorňujeme, že niektoré osobné údaje spracúvame z dôvodov, pre ktoré sme k tomu zo zákona povinní. Sme povinní uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Takisto sme povinní uchovávať faktúry po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu alebo inú identifikáciu Používateľa a údaje o zakúpenom tovare. 

 Ďalej upozorňujeme, že sme povinní uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca daňového roka, v ktorom sa transakcia uskutočnila. Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu alebo inú identifikáciu Používateľa a údaje o zakúpenom tovare a/alebo poskytnutých digitálnych službách.. 

 1. AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa zachovávať primerané technické opatrenia s ohľadom na stav techniky, náklady na ich zavedenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Používateľov, a to vo všetkých oblastiach, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, agenda zamestnancov, komunikácia so zákazníkmi). Prijaté technické opatrenia zahŕňajú:

 1. pravidelné zálohovanie údajov používateľa;  

 1. aktualizácie systémov antivírusového softvéru; 

 1. prístupové heslá do informačných systémov (v ktorých sa spracúvajú osobné údaje) a prístupové oprávnenia sa kontrolujú na individuálnej úrovni.  

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa zachovať tieto opatrenia:

 1. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a

 1. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovnom zariadení vrátane zásady ochrany osobných údajov.

 1. KEDY PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené našim obchodným partnerom (spracovateľom) alebo iným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon.

Procesory. Používame len overených spracovateľov, s ktorými máme písomnú zmluvu a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky, aké poskytujeme vám. Ide len o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie alebo do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín, s ktorými máme štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR, a ktorí poskytujú vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany, ako keby sa uplatňovalo GDPR a české právo. Všetci títo Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť vami poskytnuté Osobné údaje na iný účel, než na ktorý sme ich poskytli v súlade s týmito Zásadami. Konkrétni Spracovatelia sú uvedení na tomto odkaze. Na vašu žiadosť vám poskytneme podrobnosti týkajúce sa každého jednotlivého dôvodu a účelu spracúvania osobných údajov.  Ak nás potrebujete kontaktovať e-mailom objednavky@trenirkaren.sk. 

Právne povinnosti. Osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám mimo spracovateľa, ak to vyžaduje zákon alebo na základe zákonných požiadaviek orgánov verejnej moci alebo na žiadosť súdu v súdnom konaní. 

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA? 

Môžete požiadať o prístup k osobným údajom a požiadať nás o opravu, zmenu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ak sú nepresné alebo boli spracované v rozpore s platnými zákonmi o ochrane údajov. Máte právo na prenosnosť Osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

 

Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu objednavky@trenirkaren.sk, osobne alebo poštou na našu adresu. 

 

Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť bezodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca. Môžu však nastať okolnosti, za ktorých nemôžeme poskytnúť prístup (napríklad ak požadované informácie ohrozujú súkromie iných osôb alebo iné legitímne práva, alebo ak by náklady na poskytnutie prístupu boli neprimerané rizikám ohrozenia súkromia jednotlivca v konkrétnom prípade). Pred prijatím akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa práv dotknutej osoby môžeme prijať primerané opatrenia na overenie totožnosti používateľa.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od prevádzkovateľa: 

 • potvrdiť, či spracúva osobné údaje,

 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, plánovanom trvaní spracúvania, existencii práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa používateľov alebo o obmedzenie alebo namietanie proti spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu, akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od používateľov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, vhodných zárukách prenosu údajov mimo Európskej únie, 

 • ak nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok za kópiu osobných údajov.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa článku 16 GDPR máte právo na opravu nepresných osobných údajov. Máte tiež povinnosť oznámiť zmeny svojich osobných údajov (napr. záznamy v profile používateľa). Ste tiež povinní spolupracovať, ak sa zistí, že Osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

Právo na vymazanie

Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nemôžeme preukázať oprávnené dôvody na spracovanie takýchto osobných údajov. Máme zavedené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania Osobných údajov, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa článku 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania až do vyriešenia sťažnosti, ak namietate proti presnosti osobných údajov, dôvodom ich spracovania alebo ak namietate proti ich spracovaniu.

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania

Podľa článku 19 GDPR máte právo na oznámenie v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu Osobných údajov, oznámime to jednotlivým príjemcom, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak poskytujete osobné údaje v súvislosti s našimi zmluvnými záväzkami alebo na základe súhlasu a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na získanie týchto údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, údaje sa môžu preniesť aj vami určenému prevádzkovateľovi za predpokladu, že osoba konajúca v mene prevádzkovateľa je riadne určená a môže byť splnomocnená.

Ak by výkon tohto práva nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody tretích strán, vašej žiadosti nemožno vyhovieť.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa článku 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu svojich Osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu.

Ak nepreukážeme, že existuje závažný, legitímny dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Ak je námietka podaná v prípade spracúvania súvisiaceho s priamym marketingom, spracúvanie ukončíme bez zbytočného odkladu.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním Osobných údajov na marketingové a obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a konkrétnym prejavom vôle.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvnilo. Uvádzame však, že nevykonávame automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre používateľa údajov.

 1.  ZÁVER

Tieto zásady spracovania osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Používatelia o tom budú informovaní prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás na adrese objednavky@trenirkaren.sk.   

 

V prípade nespokojnosti môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac na https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 22. februára 2022. 

 


98% hodnotenie
1 384 recenzií